Co zyskują słuchacze i placówka:

->merytoryczną i praktyczną wiedzę, która pozwoli sprawnie poruszać się w przepisach
->rozwiązanie problemów prawnych pojawiających się w pracy nauczyciela i dyrektora
->rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie prawnym
uzyskanie spokoju dotyczącego podejmowanych działań
klarowne oraz wyczerpujące wyjaśnienie omawianego zagadnienia
->przydatne materiały szkoleniowe w formie opisowej i graficznej
->wzory dokumentów dla dyrektora i nauczycieli
imienne certyfikaty dla uczestników.

Każde szkolenie to ok. 2 godziny dydaktyczne merytorycznej i praktycznej wiedzy prawniczej, popartej doświadczeniem.

Napisz do nas – wspólnie ustalimy dogodny termin i godzinę szkolenia.

Podczas szkolenia:

->prezentowany jest aktualny stan prawny,
wyczerpująco omawiane zagadnienie od strony prawnej,
->przedstawiane praktyczne rozwiązania dotyczące problemu,
podawane prawdziwe przykłady, w tym kazusy będące przedmiotem orzeczeń i wyroków sądowych,
->przedstawiane wzory dokumentów,
->przekazywane klarowne materiały szkoleniowe,
->w przypadku szkoleń zdalnych, możliwość obejrzenia nagrania ze szkolenia.