część 2

Na tej stronie również należy zaznaczyć przycisk “oznacz jako ukończone” (czarny przycisk poniżej). Następnie pojawi się zielony pasek i przycisk do pobrania certyfikatu uczestnictwa.

W tym miejscu (zamiast obrazka poniżej) w ciągu 72 godzin pojawi się nagranie szkolenia z dnia 24 października 2022 r.