Polityka prywatności sklepu internetowego twojewebinaria.pl

 

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies. 

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Patrycja Staniszewska-Pobikrowska mająca siedzibę w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, NIP: 113-241-69-04, REGON: 520180873. 

Z administratorem danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@twojewebinaria.pl

lub listownie na adres siedziby.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 
 • 2 Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zakupu, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter, formularz zapisu na szkolenie oraz za pomocą oświadczeń przesyłanych administratorowi na piśmie, do których należy odstąpienie od umowy lub oświadczenie reklamacyjne.  
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów, zapis na newsletter jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne przy dokonaniu zakupu. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie twojewebinaria.pl oraz w regulaminie. Ponadto obowiązki ustawowe administratora, do których należy podanie danych osobowych są wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

 • 3 Cel i zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji szkolenia na żywo, szkolenia online oraz szkolenia stacjonarnego, a także do realizacji płatności za szkolenie, wystawienia i przesłania certyfikatu uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przesyłania newsletter. 
 2. Przy zakupie usługi szkoleniowej przez osobę fizyczną niezbędnym jest podanie danych osobowych zawierających imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail w celu przesłania dostępu do szkolenia oraz wystawienia i przesłania certyfikatu oraz materiałów szkoleniowych. Przy zakupie usługi szkoleniowej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niezbędnym jest lub oznaczenie firmy/instytucji wraz z podaniem danych adresowych i numerem NIP w celu wystawienia faktury i przesłania certyfikatów. 
 3. Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika w ramach formularza zakładania konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w sklepie internetowym twojewebinaria.pl
 4. W związku z zawartą umową kupna szkolenia, certyfikatu, materiałów szkoleniowych i/lub rejestracją konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży. Ponadto dane będą przetwarzane również w ramach dokumentacji rachunkowej administratora przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
 1. Dane osobowe przekazywane administratorowi w ramach zapisu na newsletter przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania użytkownikowi newsletter a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika wyrażona w momencie zapisu. Po przesłaniu formularza zapisu na newsletter dane zapisywane są w bazie administratora. Dane te będą przetwarzane przez czas funkcjonowania sklepu i kolportażu newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newsletter. Rezygnacja taka spowoduje usunięcie danych z bazy.
 2. Administrator zapewnia o poufności przekazanych danych osobowych oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawne. 
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Ponadto przekazane dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe są przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej przez administratora. 
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży konieczne jest korzystanie przez administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawca oprogramowania, operator pocztowy, podmiot obsługujący płatności – Przelewy24, bank). Administrator korzysta wyłącznie z usług znanych podmiotów, zapewniających gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W związku z realizacją umowy dane osobowe mogą być przekazywane w/w podmiotom w celu realizacji umowy lub uprawnień osoby, której dane dotyczą. 
 5. Przekazującemu dane przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności takie jak: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje na temat trybu i sposobu wnoszenia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdziesz na stronie https://www.uodo.gov.pl/). 
 • 3 Pliki cookies (ciasteczka)
 1. W celu świadczenia usług w naszym sklepie internetowym na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z naszej witryny oznacza, że zgadzasz się na zamieszczenie plików cookies na Twoim urządzeniu.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi, zapisanymi w postaci plików tekstowych, nie zawierają one żadnych danych osobowych. Są wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu po stronie osoby odwiedzającej stronę naszego sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, smartfonie użytkownika). 
 3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora. Nasz sklep może stosować dwa typy plików cookies: wydajnościowe, czyli takie które zbierają informacje na temat sposobu używania witryny sklepu przez odwiedzających oraz funkcjonalne, czyli takie które zapisują ustawienia użytkownika (np. wyrażone zgody). 
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu.
 5. Przeglądarki internetowe zwykle zapisują pliki cookies. Każdy użytkownik ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (np. wyłączenie lub ograniczenie czasowe). W każdej chwili możesz zmienić ustawienia zapamiętywania plików cookies. Warto jednak zaznaczyć, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie strony sklepu w Twojej przeglądarce i może uniemożliwić Ci zakup produktów. 
 6. Nasz sklep może odsyłać Cię do witryn zewnętrznych np. platformy webinarowej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ciasteczkach tych witryn, bezpośrednio na ich stronach.